6.png

Expert review

Soms is een situatie medisch erg complex of is er sprake van blijvende stagnatie maar is onduidelijk of en hoe medische oorzaken daar de reden van zijn. Soms ook is het nodig om het verzuimdossier nader te onderbouwen in het kader van een WIA of IVA aanvraag.

In die gevallen kan een expert review uitkomst bieden. Een expert review is een beoordeling door een klinisch arbeidsgeneeskundige oncologie (KAG). Deze specialist bevindt zich als het ware tussen het ziekenhuis en de bedrijfsarts in. Klinisch arbeidsgeneeskundigen zijn gespecialiseerd in het diagnosticeren en behandelen van patiënten met complexe ziekten door werk.

De expert review bestaat uit het beoordelen van het staande verzuimdossier, het verzamelen en beoordelen van medische informatie en een gesprek met de betreffende werknemer (een en ander uitsluitend met schriftelijke instemming vooraf van de werknemer). De resultaten worden vastgelegd in een rapportage met voetnoten, waarnaar verwezen kan worden in het verzuimdossier ten behoeve van de inspanningsverplichting. Indien aan de orde geeft de KAG aanbevelingen (en verwijst) naar relevante metingen, onderzoeken of behandelingen in de reguliere zorg. De kosten van een expert review zijn € 2.100,-

Heeft u interesse in een expert review of wilt u overleggen welke oplossing het beste past bij u en uw medewerker? Neem gerust contact op. Wij denken graag met u mee.

 

KWFleven met kankerOvalGroep werk en kanker