4.png

Veelgestelde vragen - Top 5

 

Moment 1
Aan de start van de fase van de behandelingen. Uw werknemer heeft nog relatief veel veerkracht en werkvermogen maar tegelijkertijd een brij van taken, emoties en rolveranderingen. We kijken dan naar de rol van werk, bieden structuur en helpen ook bij de communicatie tussen u en uw werknemer. Zo komen jullie tot goede afspraken, of uw medewerker nu wel of niet werkt tijdens de behandelingen.

Moment 2
Als de behandelingen zijn afgerond. Dan is de uitdaging: hoe pakt uw medewerker het werk weer op, terwijl hij ook moet herstellen en nog weinig energie heeft? Ondersteuning biedt dan zekerheid, duidelijkheid en rust.

Omdat fysieke conditie en mentale weerbaarheid niet alleen helpen om aan het werk te gaan, maar ook om aan het werk te blijven. Het één versterkt het ander, dat weten wij uit kennis én ervaring. Wel is het een hele uitdaging. Als enige in Nederland combineert Re-turn revalidatie en re-integratie gestructureerd en vanaf het begin.

Omdat het verzuim lang duurt, in 70% van de gevallen zo’n 18 maanden. En hoe eerder en beter u uw werknemer bij het werk betrokken houdt, hoe korter hij of zij afwezig is. Sterker, met Re-turn bespaart u tot wel drie maanden op verzuimkosten. Bovendien keert uw werknemer gemotiveerder en sneller terug op de werkvloer omdat wij lange termijn gevolgen van kanker actief adresseren.

Het belangrijkste: wacht niet af, maar toon meteen goed werkgeverschap. De praktijk wijst uit dat veel werkgevers dit niet alleen kunnen. Kortom, schakel hulp in, betrek de verzekeraar erbij, maak afspraken over wie wie op de hoogte houdt en op welke momenten. Organiseer de wet- en regelgeving kant. Sociale steun op de werkvloer helpt ook, dus verzorg ook de communicatie met uw collega’s. Op al deze terreinen kan Re-turn u ondersteunen.

Ja, die wet is van toepassing, beslaat twee jaar vanaf de ziekmelding en werkt met mijlpalen als: probleemanalyse, plan van aanpak (inclusief bijstellen), eerstejaarsevaluatie en aan het einde - bij onvoldoende re-integratie – een WIA-beoordeling. De behandelingen van kanker duren lang en het herstel is lang en complex, en dat vinden veel werkgevers lastig, merken wij. De praktijk laat zien dat de ziektefasen bij kanker niet synchroon lopen met de stappen in de wetgeving. Daarom is het zo belangrijk om uit te gaan van de afzonderlijke ziektefasen en deze te onderbouwen, zodat u loonsancties voorkomt en baanbehoud realiseert. Re-turn helpt u hierbij.

 

 

KWFleven met kankerOvalGroep werk en kanker