6.png

Veelgestelde vragen - Over verzuim en kosten

 

Kanker leidt bijna altijd tot langdurig verzuim, zo’n 70% van de werknemers is na 18 maanden weer (gedeeltelijk) aan het werk.

Bij een modaal salaris lopen de kosten van loondoorbetaling, vervanging en werkgeverslasten op tot meer dan € 100,000,-. Goede re-integratie loont dus altijd: het verzuim wordt korter, de kans op terugval kleiner.

Re-turn Kosten werknemer met kanker

Overigens, als het niet lukt om te re-integreren en uw werknemer belandt in de WIA, dan betaalt u als grote en middelgrote werkgever nog 10 jaar verhoogde premies. Dit geldt sinds de recente modernisering van de Ziektewet (BeZaVa) ook voor tijdelijk personeel en andere flexwerkers.

De kosten die daarmee gemoeid zijn lopen bij een werknemer met een salaris van € 33.000,- op tot maar liefst € 280.000,-.

Helaas niet. Verzuim- en re-integratiebegeleiding zijn in Nederland geen zorg, en vallen niet onder vergoedingen uit de ziektekostenverzekering. Dat betekent dat de kosten voor ondersteuning door Re-turn voor rekening van de werkgever komen. Eventuele kosten voor herstelondersteuning worden soms gedeeltelijk uit de ziektekostenverzekering vergoed. De baten wegen echter ruimschoots op tegen de kosten. Talloze werkgevers gingen u al voor. Met Re-turn maakt u goed werkgeverschap concreet en haalt u meteen nuttige kennis en ervaring in huis, waarmee u de verzuimkosten direct beperkt. De praktijk wijst uit dat u met Re-turn tot wel drie maanden op ziekteverzuim bespaart.

Ja, dat kan zeker! U kunt uw verzekeraar vragen om een bijdrage in de financiering van de kosten van een traject. Natuurlijk helpen wij u dat bespreekbaar te maken.

Voor de financiering van onze ondersteuning doen wij een beroep op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV). Is uw ondernemer niet verzekerd? Dan komen de kosten voor u als werkgever.

 

 

KWFleven met kankerOvalGroep werk en kanker