6.png

Veelgestelde vragen - Over wet- en regelgeving

 

Wetgeving bij verzuim

Ja, die wet is van toepassing, beslaat twee jaar vanaf de ziekmelding en werkt met mijlpalen als: probleemanalyse, plan van aanpak (inclusief bijstellen), eerstejaarsevaluatie en aan het einde - bij onvoldoende re-integratie – een WIA-beoordeling. De behandelingen van kanker duren lang en het herstel is lang en complex, en dat vinden veel werkgevers lastig, merken wij. De praktijk laat zien dat de ziektefasen bij kanker niet synchroon lopen met de stappen in de wetgeving. Daarom is het zo belangrijk om uit te gaan van de afzonderlijke ziektefasen en deze te onderbouwen, zodat u loonsancties voorkomt en baanbehoud realiseert. Re-turn helpt u hierbij.

Tot 1 juli 2015 zat het zo: lukte het binnen twee jaar niet om te re-integreren, dan kwam er een WIA-beoordeling. Op dat moment mocht iemand ook ontslagen worden. Tijdens die twee jaar moet u als werkgever het salaris doorbetalen, inclusief alle werkgeverslasten. Als uw werknemer de WIA toegekend krijgt, betaalt u als werkgever nog tien jaar verhoogde WIA-premies. Hieraan is nu nog toegevoegd dat de werknemer die op dat moment ontslagen wordt ook nog een transitievergoeding mee moet krijgen. Dit loopt op tot honderdduizenden euro’s. Kortom, het financieel belang om iemand tijdig te re-integreren neemt fors toe.

 

 

KWFleven met kankerOvalGroep werk en kanker